PUBLIKATIONER

Bøger

Børn i bevægelse og leg
– grundlæggende teorier og praksis
Skrevet sammen med Katrine Andersen
2. reviderede udgave, DGI 2018
Købes hos www.dgi/butikken/gymnastik

Børn i bevægelse og leg
– grundlæggende teorier og praksis
Skrevet sammen med Katrine Andersen
Revideret udgave, DGI 2017
Udgået

Børn i bevægelse og leg
– deltagermateriale til uddannelsen
Skrevet sammen med Katrine Andersen
DGI 2015
Udgået

Børn i bevægelse og leg
– grundlæggende teorier og praksis
Skrevet sammen med Katrine Andersen
DGI 2015
ISBN: 978 87 93027 51 0
Udgået

Krop & læring i indskolingen
– hvorfor? hvordan? sådan!
Skrevet sammem med Lenne Hummelshøj
Qvist og Tine Ørskov Dall.
Dafolo, 2011
ISBN: 978-87-7281-596-1

Matematik i skolens uderum – sådan!
Skrevet samme med Tine Ørskov Dall
Dafolo, 2009
ISBN: 978 91 44 06809 1

Gøgl i hverdagen – sådan!
Skrevet sammen med Anton Niemann Jensen
Dafolo 2008
ISBN: 978 87 7281 350 9

Den daglige dosis i skolegården – sådan!
Skrevet sammen med Ruth Nedergaard Ørnsholt og Marianne Alsgård Pachai
Kroghs/Dafolos forlag 2007, 2. opl 2008

Kroppens muligheder og kropumulige unger
– i indskoling, fritid og derhjemme
Krogs/Dafolos forlag 2004, 1. udg.
1. + 2. oplag, 2006 2. rev. udg. 2009, 2. oplag 2011
ISBN: 87 624 0828 3

Vandaktiviteter – mulighedernes ocean
Leg og læring gennem specialpædagogik i vand
Skrevet samme med Inga Najbjerg Christensen og Lise Hostrup
Krogs/Dafolos forlag 2005
ISBN: 87 624 0709 0

Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet
– i dagpleje, børneinstitution og derhjemme
Krogs/Dafolos forlag 2004
2. oplag 2011, 3. oplag 2012
ISBN: 87 624 0518 7

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
Institut for Idræt, Kbh’s Universitet
3. rev udg 1999
ISBN 87 89361 59 8
Udgået
Er i 2011 erstattet af bogen:
Krop og læring i indskolingen – hvorfor? – hvordan? – sådan!
(se ovenfor)

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel og læring
DHLøs forlag 2. rev udg 1997
ISBN: 87 89361 76 8
Udgået

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel og udvikling
Systime 1993
ISBN: 87 7783 362 7
Udgået

Kapitler

Sensory Integration: Theory & Practice
page: 439-445
Section 4: Aquatic Therapy
Ed. Bundy, AC. and Lane, SJ.. Philidelphia: FA Davis,
3rd rev.ed., 2020

Motorik og bevægelse i børns liv
Side 85-100
Bevægelsesudvikling og læring
– set i et kulturligt og dynamisk aktivitetsperspektiv
Red. Jens-Ole Jense, ViaSystime, 2012
ISBN: 9788790833954
Køb online hos Hans Reitzels forlag

Leg gør os til mennesker
– en antologi og legens betydning
Side 62-75
Sundhedsfremme og leg
Skrevet sammen med Lise Hostrup Sønnichsen
Red. Eyermann, JZ , Winther, J.C og Jørgensen, P
FDFs forlag 2013 – www.55nord/FDF
ISBN: 9788770415880

Ergoterapi og børn. Udvikling, aktivitet og deltagelse
Kap. 4, side 87-108
Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling
Skrevet sammen med Lise Hostrup
Red. Gertrud Quist Lauritzen, Gitte Stokholm
og Ingrid Vej Andersen
2. rev udg. Munksgaard 2010 nyt oplag 2012
ISBN: 978876808676

Basisbog i ergoterapi – aktivitet og 
deltagelse i hverdagslivet
Kap 14, side 410-440
At muliggør aktivitet og deltagelse hos
børn med nedsat funktionsevne
Skrevet sammen med Gertrud Quist Lauritzen
Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
Åse Brandt og Anette J. Madsen
Munksgaard, 2007, 2. rev. udg nyt oplag 2012
ISBN: 978 87 6280 5859

Ergoterapi og børn – udvikling gennem aktivitet
Del 3:
Leg og læring gennem vandaktivitet
Læs kapitlet her
Red. Mette M. Andersen, Ina Hass, Gertrud Quist
Lauridsen, Ruth Norling Schmidt
FADL’s Forlag/Munksgaard, 2003
ISBN: 87 77 49 306 0 (udgået)

Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
Kap. 15, side 343-364:
At muliggøre aktivitet og deltagelse i forbindelse med
habilitering – børn
Skrevet sammen med Gertrud Quist Lauritzen
Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
Munksgaard, 2003, 1. udg
ISBN: 87 628 0232 1 (udgået)

Sensory Integration: Theory & Practice
Side 345-349
Kap: Water-based Intervention
Red. Bundy, A.C. Lane, S.J & Murray, E.A.
Philidelphia: F.A. Davis 2nd rev. edit. ,2002
ISBN: 0 8036 0545 5
(bogen er oversat til blandt andet tysk og koreansk)
Bogen bliver i 2020 erstattet med ny 3. rev. udgave. Se den nyeste udgave øverst oppe på denne side.

Specialundervisningshåndbogen
Kap. Børn, der er motorisk usikre.
Red. Mogens Hansen og Poul Erik Pagaard
Gyldendal, 1999
ISBN: 87 0034 572 5

Flere børn i vidtgående specialundervisning – hvorfor?
Kap. Kropumulige unger, kroppen som basis for trivsel udvikling og læring
Temahæfte, Viborg Amt U &K, 1999
ISBN: 87 90 680 10 3

Urolige børn
Kap: Kropumulige unger
Red. Jette Eeg
KL’s forlag, 1998
ISBN: 87 7848 384 0

Børn i krisesituationer
Kap: Når nysgerrige børn i bevægelse bliver til kropumulige unger.
Socialministeriet, 1994
ISBN: 87 601 4574 9

Konsulent eller medskribent på følgende materialer:

 • Legetek.dk (nu LearnLab)
  www.legetek.dk
 • Cykelleg, Dansk Cyklistforbunds & Trygfonden, april 2008
 • Ehlershjemmets udemiljø – mulighedernes landskab
  Projektbeskrivelse lavet sammen med Benny Schytte, 2008
  Se projektbeskrivelsen her (24 sider pdf-fil)
 • Thomsen Pia:
  – Hvad fabler du om? om barnets sproglige, personlige, sociale og kropslige kompetencer fra tre til seks år. 2007
  – Vejledning til Københavnertesten
  – Den nemme – et hurtigt format af Københavnertesten, Københavns Kommune.