Curriculum Vitae

Arbejde:

Jeg er børneergoterapeut /specialergoterapeut i børn, projektmager, foredragsholder, kursusgiver og forfatter/skribent – arbejder nu udelukkende freelance.

Jeg er endvidere svømmelærer, babysvømmeinstruktør og svømmeinstruktør med baggrund i Halliwick-konceptet for og med mennesker med forskellige funktionshæmninger.

Frivilligt arbejde/netværk:

 • Red Barnet, lokalforkvinde
 • Kvinfos ekspert-base
 • Tidligere i ledelsen/udvalg i:
  • HASAM – HAlliwickSAMarbejdet i Danmark
  • IHA – International Halliwick Association
  • Forskellige udvalg i Ergoterapeutforeningen: censorkorps, specialistudvalg, fagligt børneudvalg mm.
  • Specialpædagogisk Forenings bestyrelse
  • Pindstrup Centrets Planlægningsudvalg og Repræsentantskab
  • Børnehavebestyrelser, Skolebestyrelse mm.

Erhvervserfaring:

 • Montebello (neurosehospital) Gentofte 1973-1975
 • Tranehaven (geriatrisk optræningscenter) Gentofte 1975-1976
 • Hjælpemiddelscentral, Aabenraa 1976-1977
 • Undervisningscentret, Aabenraa (deltids) 1977-1985
 • Skolepsykologisk Rådgivning, Pædagogisk psykologisk Rådgivning (PPR), konsulent, Haderslev (deltids) 1985-2001
 • Vamdrup Kommune, konsulent (deltids) 2001-2006
 • Kolding Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, konsulent, (deltids), 2007-2008
 • Ehlershjemmet, Observations- og behandlingsinstitution for forældre og børn, Haderslev (deltids) 2008 –  dec. 2011
 • Freelance foredragsholder og kursusgiver siden 1979
 • Freelance i forhold til støtte til enkeltbørn, familier og institutioner
 • Projektmager
 • Forfatter/skribent (Systime, Institut for Idræt, Kroghs Forlag, Dafolo, FADLs forlag, Munksgaard, Gyldendal, DGIs forlag, KLs forlag, Studentlitteratur (Sverige) samt F.A. Davis (USA)
  samt i mangfoldige tidsskrifter

Uddannelser:

 • Ergoterapeut (Ergoterapeutskolen, Kbh.) 1973
 • Hensyntagende specialundervisning (Kbh. Amt) 1975
 • Handicap-svømmeinstruktør (Halliwick-forbundet)1981
 • Svømmelærer (Haderslev Seminarium) 1990
 • Filosofi, vidensskabsteori og forskningsmetode. 1 x ugl., efteråret 1998/foråret 1999, Århus Universitet
 • Babysvømmeinstruktør, Swimmix 2011
 • Specialistgodkendelse som: Specialergoterapeut i børn 2002

Undervisning:

Har blandt andet undervist, forelæst, holdt foredrag og kurser for:
børn, forældre, i forældreforeninger, til forældremøder og for fagfolk, der på forskellig vis arbejder med børn.

På kommunale og regionale centre, på grund-, efter- og videreuddannelse for blandt andet dagplejere, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, støttepædagoger, lærere, speciallærere, kommunallæger, plejefamilier, instruktører i frivillige idræt og svømning,
legeteksmedarbejdere, talepædagoger, psykologer, politikere, Universiteter, herunder Institut for Idræt og Life = Det biovidenskabelige Fakultet; DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), Dansk Handicap Idræts Forbund, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Plehjemsforeningen, Danmarks Specialpædagogiske Forening, Rotary, Tandlægeforeningen,
Biblioteksforeningen, Røde Kors, DGI, Børnehaveklasseforeningen, Dansk svømmeunion og mange flere…

Colorado State University, USA og Sydney University, Australien

Udover Danmark også i:

Norge, Sverige, Island, Grønland, Færørene, Tyskland, Holland, Schweitz, Italien, England, Hong Kong, USA, Sydafrika, Indien og Australien.

Udgivelser:

– se bøger

– se Artikler og interviews

Større kurser/konferencer som deltager + evt. også som arrangør og underviser:

 • 2 ugers kursus for børneergo- og børnefysioterapeuter,
  Brøndby, Sundhedsstyrelsen, 1977-1978
 • 7 x 1 uges kursus for Centermedarbejdere, Vingsted Centret,
  Centerledernes Samråd, Undervisningsministeriet, 1977-1984
 • “Leg og idræt i det handicappede barns hverdag”, 1 uges kusrus, tværfagligt,
  Pindstrup Centret, 1981 – medarrangør og kursusleder
 • Sanseintegrationskurser for børneergo- og børnefysioterapeuter, 2 x 10 dage, amerikansk instruktør,
  Ergoterapeutforeningen 1982 og 1984 – kursusleder
 • 5 x 1 uges kursus om “motorisk/sproglig udvikling – bevægelse
  og indlæring”, tværfagligt, Pindstrup Centret, 1983-1987
  arrangør og kursusleder
 • 4 x 1 uges kursus for personale inden for specialundervisning,
  Lærerhøjskolen (forsk. steder i landet) 1984-1985
  + instruktør 2 dage
 • International Halliwick conference, Holland, 1986
 • Første Nordiske Symposium om MBD, Sandefjord, Norge, 1987
 • Indlæringskinesiologi, 2 uger, tværfagligt Lærerhøjskolen, Vejle, 1989-1990
 • International Ergoterapikonference, Hong Kong, 1992
  + indlæg
 • Ergoterapi på kryds og tværs – ETF konference, nov. 1993
  + indlæg
 • 5 x SIKON-konference, Kbh. og Herning, 1994-1998
  + 5 x indlæg
 • Ugekursus for børneergoterapeuter om “Playfulness og
  TOP-test”, Anita Bundy,USA, 1995 – kursusleder
 • Nordisk Ergoterapikonference, ETF, nov. 1995
  + 2 indlæg
 • Børneergoterapeutkonference, Skotland, 1996
 • Model of Human Occupation, ETF, maj 1997, Gary Kielhofner,USA
 • 2 x 1 uges sanseintegrationskursus, børneergoterapeuter,
  Anita Bundy, USA, ETF, 1997-1998
 • Occupational science-conference, Los Angelses, USA,
  marts 1998
 • Forelæst på Colorado State University, USA, 1998
 • 2. Nationale Konference om DAMP, 1998 + ét hovedoplæg
 • Filosofi, videnskabsteori og forskningsmetode, 1 dag x ugl.
  i efteråret 1998/foråret 1999, Århus Universitet
 • Nordisk Kongres i Ergoterapi, Trondheim, 1999 + indlæg
 • International Halliwick Association
  Millenium Conference, London, oktober 2000 + indlæg
 • NAPOT (= britiske børneergoterapeuter) conference,
  England, september 2001 + indlæg
 • Theo Mulder, 2 dage, november 2000, Vejle
 • Ann Fischer, 2 dage, juni 2001, Vejlefjord
 • Tai Chi, 1 dag, 2002, Vejlefjord
 • LFG-årsmøde, 2 dage, april 2003, Odense
 • Pedi-test, 1 dag, maj 2003, Vejle
 • Play in Therapy and Therapy in Play, Anita Bundy,
  5 dage, maj 2003, Haderslev
 • Nordisk Kongres i Ergoterapi, maj 2003, København + indlæg
 • International Halliwick Associations underviserkursus, december 2003 + indlæg
 • Gæsteunderviser tre dage på Sydney University – masterprogram, februar 2004
 • Landskonferanse, Sørlandets Kompetansesenter, Norge, juni 2004 + indlæg
 • REHABmessen, BellaCentret, maj 2006
  + indlæg: “Kropumulige unger – støtte til leg, aktivitet og deltagelse”
 • Temadag om ICF CY, Marselisborgcentret, juni 2006
 • Ergoterapeutiske teorier, 2 dage på Hornstrup Centret, oktober 2006
 • REHABmessen, Fredericia, maj 2007
  + indlæg: “Børn og Ergoterapi – hvordan sikrer vi, at alle børn
  får mulighed for at være nysgerrige, legende og bevægeaktive.”
 • Gæsteunderviser fem dage på Sydney University – masterprogram, oktober 2007
 • Landskonferansen om Downs syndrom, Stavanger, februar/marts 2008 + 2 indlæg
 • Krop, aktivitet og bevægelse med børn op til 7 år, DGI, 85 timer, nov. ’08 – april ’09 – underviser
 • Årsprojket/udviklingsprojekt på Ehlershjemmet: “En proaktiv kultur inspireret af Syv gode Vaner” – 9 dage (3 x 2 dages internat + 3 seminar dage) med mellemliggende opgaver
 • RULL Inspirationskonference – Rum for leg og læring, Århus Kommune, marts 2010 + indlæg
 • Temadag: Læringsmiljø Nærmiljø, Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige fakultet, Kbh.s Universitet, juni 2010 + indlæg
 • “Mini-motorik” – pilotprojekt med gymnastik for børn 9 til 18 måneder sammen med deres forældre. DGI Sydøstjylland. Underviser af de kommende instruktørerne i temaet: “Nysgerrige småbørn i bevægelse og aktivitet” – 22 timer aug./sept. 2010 – samt foredrag forældre, nov. 2010
 • “Motorikkonference”, VIA University College, Århus Kommune, DGI, Århus Gymnastik- og Motorikhal samt Lokale- og anlægsfonden, februar 2011 + indlæg
 • Barnefysioterapeuternes Landsmøde, Kristianssand, Norge, marts 2011 + indlæg
 • Børneergoterapeuters og Børnefysioterapeuters Landsmøde, Odense, marts 2011 + indlæg
 • Dybkær Specialskole, Silkeborg: Projekt vandaktivitet: kursusdage for medarbejdere + månedlige supervisionsdage i svømmehallen, 2011 – 2013
 • Nordisk konference om babysvømning 2012, se www.svoem.dk + indlæg
 • DGI-uddannelsen: Børn i bevægelse og leg – underviser i flere omgange
 • Ute hele dagen (Nasjonal barnehagekonferance), Dronning Mauds Minne, Trondheim, 3 dage i marts 2016
 • Spring Ud i naturen - mere natur og bevægelsesglæde i danske dagtilbud, konference Christiansborg, 19. maj 2016
 • Fast gæsteunderviser 8 dag pr. år på børnetema, ergoterapeutuddannelsen, UC Syd, Esbjerg, 2017-2020
 • Dybkær Specialskole, Silkeborg: Projekt vandaktivitet: kursusdage for medarbejdere + månedlige supervisionsdage i svømmehallen, 2018 – 2019
 • Promoting Activity, Participation/Belonging and Playfulness through Water Activities, Stratford-upon-Avon, UK, Oktober 2018, STA (Swimming Teachers Association UK) + indlæg

Studieture:

 • Ungarn, Petö-konceptet, oktober 1982
 • England, Petö-konceptet, juni 1984
 • Kina, bevægekultur, september 1992
 • USA, “Playfulness” og Occupational Science Symposium,
  marts 1998
 • Kina, bevægekultur, marts 1999
 • Sydafrika, bevægekultur, april 1999
 • Kina, bevægekultur, marts 2000
 • Kina, besøg på børnehjem for børn med funktionsnedsættelser, Tianjin, april 2001
 • Kina, besøg på skole for børn med funktionsnedsættelser, Tianjin, juli 2007

Legater m.m.:

 • Forskningsfonden (Ergoterapeutforeningen 1991) – bogprojekt
 • Tips- og Lottomidler (Undervisnings- og Forskningsministeriet 1991) – bogprojekt
 • Rejselegat (Kulturministeriet 1992)- bevægekultur, Kina
 • Ellen Ipsens Mindelegat (Ergoterapeutforeningen 1992)
  til deltagelse med forelæsning, Ergoterapeutkonference, Hong Kong
 • HASAM rejselegat (Halliwick-forbundet i Danmark 1992)
  til forelæsning i Hong Kong
 • Rejselegat (Kulturministeriet 1993) til konference i Schweiz
 • Studierejsefonden (Ergoterapeutforeningen 1998)
  til studietur i USA
 • Rejsestipendium (Undervisningsministeriet 1999)
  bevægekultur  Kina og Sydafrika
 • SIS rejselegat (SIS International & ETF 1999)
  bevægekultur  Kina og Sydafrika
 • Studierejsefonden (Ergoterapeutforeningen 1999)
  til oplæg  på Ergoterapikongres i Norge
 •  Studierejsefonden (Ergoterapeutforeningen, 2001)
  til oplæg på NAPOT-conference i England
 • Adskillige Charity-pakker fra LEGO, i forbindelse med studiebesøg i  udlandet gennem årene

Organisatorisk arbejde –  frivilligt arbejde:

 • Pindstrup Centret: Planlægningsudvalg og Repræsentantskab 1979-88 – arrangeret ferielejre og temakurser
 • Børnefaglige udvalg, Ergoterapeutforeningen, 1986-1998
  (fagligt børneudvalg, prim. komm. udvalg, LFS-Børn, LFG-Børn
  PPR-udvalg i Undervisningsministeriet, Lokal
  uddannelseskonsulent, Efteruddannelsespolitikudvalget samt
  Specialistudvalget)
 • Censorkorpset på Ergoterapeutskoler, ca, 1990-1997
 • HASAM´s forretningsudvalg (Halliwicksvømning) 1992-2009,
  arrangeret kurser, udviklet kurser og kursusmaterialer m.m.
 • Committee for Education & Research,
  International Halliwick Association, 1994-1997 – Chair and Secretary
 • Danmarks Specialpædagogiske Forening, bestyrelsen, 2000-2003
 • Formand for Ergoterapeutforeningens Specialistnævn / børn 2003-2004
 • Medlem af Ergoterapeutforeningens Specialistråd 2003-2004
 • DGI – kompetencegruppen for børnegymnastik 2006-2016
 • Red Barnet, lokalforkvinde, 2013- , Nationalt Udvalg (næstformand), 2018 –, Hovedbestyrelsen (suppleant) 2013 - 2018 – og internationalt Udvalg, 2014 - 2018 .
 • Projekt: “Sårbare gravide” i Haderslev Kommune. 3-årigt projekt i partnerskab mellem kommunal sundhedspleje, regionale jordemødre og Red Barnet (2014-2017)

Interesser:

De faglige interesser, som fremgår af overstående, fletter sig ofte sammen med – og kan ikke altid adskilles fra – mine fritidsinteresser. Jeg holder af at rejse, at svømme, at snorkle, at gå på ski, cykle, at vandre i fjeld, at læse, samt ikke mindst at være sammen med venner, familie og helt særligt sammen med vores fem  børnebørn.