Jeg tilbyder

Der er ingen standardforedrag eller – kurser. Alle kurser og foredrag tilrettelægges individuelt i forhold til målgruppe, timetal og deltagerønsker.

Foredrags- og kursustemaer, der kan variere fra et par timer til halve og hele dage, en weekend, en uge eller moduler/projekter over en længere periode.

(Se priser nederst på siden)


Eksempler på temaer/emner kan være:

 • Børn i bevægelse og leg
 • Børns naturlige aktiviteter i hverdagen og analyse, variation og graduering af disse
 • Kropslighed, aktivitet, bevægelse, læring og udvikling
 • Derfor er aktivitet og deltagelse betydningsfuldt i alle børns liv og læring
 • At kunne ændre opgaver og omgivelser for at fremme børns trivsel, læring og udvikling – aktivitets- og redskabsanalyser
 • At styrke alle børns nysgerrighed, bevægetrang og bevægeglæde – og måske tøjle kropslig uro
 • Børn i belastninger og aktivitetsmuligheder
 • Stimulering af børn gennem for børnene meningsfulde hverdagsaktiviteter
 • Den daglige dosis i skolegården – med planlagt leg, aktivitet og bevægelse
 • Gør også den faglige undervisning i skolen mere kropslig og konkret, så læring kan gå som en leg for de fleste
 • Uderummet – arena for læring og udvikling og undervisning til styrkelse af børns kropslighed – opmærksomhed, kropskompetencer, sociale relationer, foretagsomhedskompetencer m.m.
 • Kropslighed - kropsduelighed, menneskeduelighed og livsduelighed
 • Aktivitetsbaner i tumlesalen, gymnastiksalen eller i svømmehallen – idéer og aktivitetsanalyser med graduerings- og variationsmuligheder
 • Styrk alle børns kropslighed, kropskompetencer og foretagsomhedskompetencer – i indskoling, fritid og hjemme
 • Naturlig, kulturlig dynamisk læring og udvikling af kropskompetencer
 • At lege for at lege - med læring som sidegevinst
 • Iagttagelse af elevers kropskompetencer omkring skolestart
 • Vandaktivitet for alle – mulighedernes ocean
 • Vandaktivitet for mennesker i alle aldre med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • Vandaktivitet for babyer/småbørn og deres forældre - babysvømning
 • Vandaktivitet for babyer/småbørn og deres forældre – familier i belastninger
 • Vandaktivitet med baggrund i Halliwick-konceptet for og med personer med funktionsnedsættelser
 • Børn i belastninger med (for) få kropskompetencer – udvikling af kropslighed
 • Nysgerrige børn i aktivitet og bevægelse
 • Krop og sundhed, krop og trivsel, krop og læring, krop og udvikling
 • Vores fænomenale krop – om kropslighed, nysgerrighed, opmærksomhed, bevægeglæde med videre
 • Kropslighed, sundhed, aktivitet og bevægelse
 • Kompetente eller forstyrrende kroppe!
 • Børn i belastninger – støtte til leg, aktivitet og deltagelse

Hør nærmere om andre muligheder …


Udviklingsopgaver/projekter, eksempelvis:

 • Udviklingsarbejder omkring legepladser og udemiljøer for børn – mulighedernes landskaber
 • Indretning af uderum, legeplads m.m.
 • Indretning af inderum for børn – læringsrum, arbejdsplads, siddemiljø, aktivitetsrum m.m.
 • Fra badning til specialpædagogik i vand (med småbørn og/eller skolebørn) – kursusdage + månedlig supervision i praksis

Hør nærmere om andre muligheder…


Konsulent- og supervisions- og projektopgaver. Eksempler på temaer/opgaver:

 • Konsulentopgaver i forhold til børn og familier – børn med vanskeligheder med aktivitet og deltagelse i hverdagen, herunder vurderinger af børns kompetencer og belastninger i hverdagen.
 • Analyse og vurdering af et barns/børns hverdagsaktiviteter og omgivelser, med forslag til ændringer af disse for at øge barnets/børnenes generelle trivsel, læring og udvikling i daginstitution, til fritidsaktiviteter og derhjemme.
 • Analyse og vurdering af enkelt-børn med faktuelle eller potentielle vanskeligheder med leg, aktivitet, kropslighed, bevægelse mv..
 • Forslag til bevidst stimulering af enkelt-børn eller grupper af børn gennem dets/deres betydningsfulde hverdagsaktiviteter, eventuel forslag til træning og/eller behandling til fortsat udvikling af barnets/børnenes kropslighed, trivsel, leg, læring, aktivitet og deltagelse.
 • Skræddersyet supervision, rådgivning og vejledning til mindre eller større personalegrupper omkring generelle og specielle aktiviteter, analyser, hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, hensigtsmæssige møbler og rekvisitter til børn og voksne, idéer til aktivitetsbaner til lands og i vand mv. i dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO, specialinstitutioner mv. fra halve dage til moduler fordelt over året.
 • Supervision i institutioner omkring handleplaner for børn med særlige behov. Sådan formulerer vi aktivitetsvanskeligheder i hverdagens forskellige aktiviteter, sådan prioriterer vi og holder fokus, sådan stimulerer vi i hverdagens mangfoldige aktiviteter.
 • Idéudvikling omkring legepladser og udemiljøer for børn – mulighedernes landskaber

Hør nærmere om andre muligheder…


Har blandt andet undervist, forelæst på konferencer, hold foredrag og kurser for:

forældre, i forældreforeninger, til forældremøder og konferencer/landsmøder samt for studerende og fagfolk, der på forskellig vis arbejder med børn.

På kommunale og regionale centre, på grund-, efter- og videreuddannelse for blandt andet dagplejere, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, støttepædagoger, lærere, speciallærere, kommunallæger, legeteksmedarbejdere, talepædagoger, psykologer, instruktører i den frivillige idræt og svømning, politikere…

Institut for Idræt, Dansk Handicap Idræts Forbund, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Danmarks Specialpædagogiske Forening, Rotary, Tandlægeforeningen, Biblioteksforeningen, Røde Kors, DGI, Dansk svømmeunion, landsmøder for børnefysioterapeuter og for børneergoterapeuter, Børnehaveklasseforeningen, børnehaveklasselærerforeningen, Kbh.s Universitet LIFE, UC Syd Esbjerg mm., Colorado State University (USA) og Sydney University (Australien)

Ud over Danmark også i:

Norge, Sverige, Island, Grønland, Færørene, Tyskland, Holland, Schweitz, Italien, Storbritannien, Hong Kong, USA, Sydafrika, Indien og Australien.

Underviser på dansk og engelsk – kan tilpasse til nordisk.

Priser:

 • Foredrag eller ½ dag:        3.000 kr. - 5.000 kr. (afhængigt af tid, sted, antal deltagere)
 • Kursusdag:                         5.000 kr. - 7.000 kr. (afhængigt af tid, sted, antal deltagere)
 • Tre kursusdage:               15.000 kr.
 • 4. kursusdag og flg.:          4.000 kr. pr. dag
  • Til hver kursusdag/kursusdage tilbydes en gratis opfølgning på mellem 1-2 timer (kun betaling for transporten og evt. overnatning)

Foredrag for større fora forhandles særskilt.

 • Konsulenthonorar:
  • første time                  1.000 kr.
  • efterfølgende timer        400 kr. pr. time
  • transporttid                    300 kr. pr. time
  • Hertil kommer:
   • transportudgifter:
    • bil: høje kilometertakst
    • evt. bropenge
    • tog/fly/taxa
   • fortæring og evt. overnatning
   • kursusmateriale efter aftale, evt. handouts til egen kopiering

  Kontakt for eventuelle andre muligheder og former.