PUBLICATIONS

Books

Børn i bevægelse og leg
– grundlæggende teorier og praksis
Co-writer with Katrine Andersen
2nd rev. ed. 2018
Buy online at www.dgi/butikken

Krop & læring i indskolingen
– hvorfor? hvordan? sådan!
Co-writer with Lenne Hummelshøj
Qvist and Tine Ørskov Dall.
Dafolo, 2011
ISBN: 978-87-7281-596-1
Buy online at Dafolo.

Matematik i skolans uterum
Co-writer with Tine Ørskov Dall
Dafolo, 2009
ISBN: 978 91 44 06809 1
Buy online at:
www.studenterlitteratur.se

Gøgl i hverdagen – sådan!
Co-writer with Anton Niemann Jensen
Dafolo 2008
ISBN: 978 87 7281 350 9

Den daglige dosis i skolegården – sådan!
Co-writer with Ruth Nedergaard Ørnsholt
and Marianne Alsgård Pachai
Kroghs/Dafolos forlag 2007, 2. opl 2008

Kroppens muligheder og kropumulige unger
– i indskoling, fritid og derhjemme
Krogs/Dafolos forlag 2004, 1. udg.
1. + 2. oplag, 2006 2. rev. udg. 2009, 2. oplag 2011
ISBN: 87 624 0828 3

Vandaktiviteter – mulighedernes ocean
Leg og læring gennem specialpædagogik i vand
Co-writer with Inga Najbjerg Christensen
and Lise Hostrup
Krogs/Dafolos forlag 2005
ISBN: 87 624 0709 0

Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet
– i dagpleje, børneinstitution og derhjemme
Krogs/Dafolos forlag 2004
2. oplag 2011, 3. oplag 2012
ISBN: 87 624 0518 7

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
Institut for Idræt, Kbh’s Universitet
3. rev udg 1999
ISBN 87 89361 59 8
SOLD OUT

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel og læring
DHLøs forlag 2. rev udg 1997
ISBN: 87 89361 76 8
SOLD OUT

Kropumulige unger
– kroppen som basis for trivsel og udvikling
Systime 1993
ISBN: 87 7783 362 7
SOLD OUT

I have written chapters in the following books:

Sensory Integration: Theory & Practice
page: 439-445
Section 4: Aquatic Therapy
Ed. Bundy, AC. and Lane, SJ.. Philidelphia: FA Davis,
3rd rev. ed., 2020

Motorik og bevægelse i børns liv
Page 85-100
Bevægelsesudvikling og læring
– set i et kulturligt og dynamisk aktivitetsperspektiv
Red. Jens-Ole Jense, ViaSystime, 2012
ISBN: 9788790833954
Buy online at Hans Reitzels forlag

Leg gør os til mennesker
– en antologi og legens betydning
Page 62-75
Sundhedsfremme og leg
Co-writer with Lise Hostrup Sønnichsen
Red. Eyermann, JZ , Winther, J.C og Jørgensen, P
FDFs forlag 2013 – www.55nord/FDF
ISBN: 9788770415880

Ergoterapi og børn
Chap. 4, page 87-108
Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling
Co-writer with med Lise Hostrup
Red. Gertrud Quist Lauritzen, Gitte Stokholm
and Ingrid Vej Andersen
2. rev udg. Munksgaard 2010 nyt oplag 2012
ISBN: 978876808676

Basisbog i ergoterapi – aktivitet og 
deltagelse i hverdagslivet
Chap. 14, page 410-440
At muliggør aktivitet og deltagelse hos
børn med nedsat funktionsevne
Co-writer with Gertrud Quist Lauritzen
Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
Åse Brandt and Anette J. Madsen
Munksgaard, 2007, 2. rev. udg nyt oplag 2012
ISBN: 978 87 6280 5859

Ergoterapi og børn – udvikling gennem aktivitet
Part 3:
Leg og læring gennem vandaktivitet
Read the chapter here
Red. Mette M. Andersen, Ina Hass, Gertrud Quist
Lauridsen, Ruth Norling Schmidt
FADL’s Forlag/Munksgaard, 2003
ISBN: 87 77 49 306 0 (sold out)

Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
Chap. 15, page 343-364:
At muliggøre aktivitet og deltagelse i forbindelse med
habilitering – børn
Co-writer with Gertrud Quist Lauritzen
Red. Tove Borg, Ulla Runge & Jytte Tjørnov
Munksgaard, 2003, 1. udg
ISBN: 87 628 0232 1 (sold out)

Sensory Integration: Theory & Practice
Page 345-349
Chap.: Water-based Intervention
Red. Bundy, A.C. Lane, S.J & Murray, E.A.
Philidelphia: F.A. Davis 2nd rev. edit. ,2002
ISBN: 0 8036 0545 5
(The book is translated to both german and korean)
This book will in 2020 be replaced by a new 3rd, revised ed. – see the new edition further up in this page.

Specialundervisningshåndbogen
Chap. Børn, der er motorisk usikre.
Red. Mogens Hansen and Poul Erik Pagaard
Gyldendal, 1999
ISBN: 87 0034 572 5

Flere børn i vidtgående specialundervisning – hvorfor?
Chap. Kropumulige unger, kroppen som basis for trivsel udvikling og læring
Temahæfte, Viborg Amt U &K, 1999
ISBN: 87 90 680 10 3

Urolige børn
Chap.: Kropumulige unger
Red. Jette Eeg
KL’s forlag, 1998
ISBN: 87 7848 384 0

Børn i krisesituationer
Chap.: Når nysgerrige børn i bevægelse bliver til kropumulige unger.
Socialministeriet, 1994
ISBN: 87 601 4574 9